• Agenda Algemene Ledenvergadering

  Op maandag 12 december is onze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. We starten om 20.00 uur in onze kantine en hopen op een grote opkomst.

  Agenda

  1. Welkom
  2. Goedkeuring notulen van de ledenvergadering op 7 februari 2022
  3. Ingekomen stukken
  4. Voorgang sportpark Zuilense Vecht
  5. Jaarverslag algemeen en afdelingen
  6. Financieel verslag seizoen 2021/2022
  7. Verslag kascommissie
  8. Vaststellen begroting seizoen 2022/2023
  9. Rondvraag