• Algemene Ledenvergadering 2019

  Op woensdag 4 december 2019 wordt de 92e Algemene Ledenvergadering van VV Maarssen gehouden in onze kantine “Veld 7” op sportpark Daalseweide te Maarssen.

  Aanvang 20.00 uur

  AGENDA

  1. Opening
  2. Goedkeuring van de notulen van de 91e ledenvergadering in november 2018
  3. Goedkeuring van de notulen van de bijzonder algemene ledenvergadering in februri 2018
  4. Goedkeuring van de notulen van de bijzonder algemene ledenvergadering in juni 2019
  5. Ingekomen stukken
  6. Jaarverslag voorzitter en afdelingen
  7. Financieel verslag seizoen 2017 – 2018
  8. Verslag kascommissie
  9. Vaststelling begroting 2019 - 2020
  10. Bestuursverkiezing - Secretaris is aftredend en herkiesbaar. Tegenkandidaten kunnen zich tot 24 uur voor de ALV melden bij secretaris Edwin Groeneveld
  11. Pauze
  12. Bespreking en goedkeuring samenwerkingsovereenkomst t.b.v. de accommodatie
  13. Rondvraag
  14. Sluiting

  De stukken worden dit jaar wederom digitaal ter beschikking gesteld (zie onderaan deze pagina) en tijdens de vergadering zijn er een aantal hard copies aanwezig.

  Als extra bij agendapunt 12 zal tijdens deze ALV de maquette van het nieuw te realiseren sportpark te zien zijn. Deze wordt speciaal voor deze ledenvergadering opgesteld in onze kantine.


  Namens het bestuur van VV Maarssen
  Bert van der Meijden
  Voorzitter VV Maarssen