• Contributie seizoen 2023/2024

  Beste leden,

  Graag informeren wij jullie over de contributie tarieven die gelden voor het komende seizoen. Deze tarieven zijn inclusief de kosten voor een shirtje en een broekje. Sokken dienen wel apart gekocht te worden bij Wellsport in Maarssen.

  Het zal niemand verbazen dat als gevolg van de torenhoge inflatie (10% in 2022) de kosten voor onze vereniging stevig oplopen en wij zijn genoodzaakt deze door te berekenen aan onze leden.

  Daarnaast zullen wij vooruitlopend op het nieuwe clubgebouw en aanleg van nieuwe kunstgrasvelden structureel hogere kosten voor onze rekening krijgen. Dit maakt dat het bestuur heeft besloten de contributie voor komend jaar te verhogen om dus de financiële zekerheid van VV Maarssen voor nu, maar ook in de toekomst te blijven garanderen.

  De hoogte van de contributie is mede gebaseerd op de grootte van het veld waarop het team voetbalt. 

  Zaalvoetbal: nog in afwachting van nieuwe tarieven zaalhuur.

  Graag wijzen wij u op de website www.geldfit.nl voor een overzicht van mogelijke regelingen waarvoor u in aanmerking zou kunnen komen, mocht deze verhoging u in financiële problemen brengen.

  Met vriendelijke groet
  Het bestuur

   Contributie Senioren
   Afdeling  Geboortejaar  Contributie
   Senioren veld (incl. O23-1)  voor 2004 300,00
   Senioren veld recreatie  voor 2004  240,00
   Senioren zaal (*)  voor 2004 1.630,00 / team
   Senioren (Alleen trainen)    120,00
   Senioren 35+/45+ (vrijdagavond)    120,00

  (*) vanaf 11e speler 163,00 (incl. kledingplan) 

   Contributie Jeugd
   Afdeling  Geboortejaar  Contributie
   Onder 19  2005  240,00
   Onder 18  2006  240,00
   Onder 17  2007 240,00
   Onder 16  2008 240,00
   Onder 15  2009 240,00
   Onder 14  2010 240,00
   Onder 13  2011 240,00
   Onder 12  2012 225,00
   Onder 11  2013  225,00
   Onder 10  2014 200,00
   Onder 9  2015 200,00
   Onder 8  2016 200,00
   O7 (Interne)  2017  150,00
   O6 (Benjamins)  2018/2019 100,00
       
   t/m Onder 19 (Alleen trainen)   120,00

  Inschrijfgeld
  Elk nieuw lid dat zich aanmeldt betaalt eenmalig € 20,00 inschrijfgeld. Dit bedrag zal op de eerste factuur die u ontvangt berekend worden. 

  Samenwerking NIKKI
  Het bestuur heeft besloten om te professionaliseren en met de inning van de contributiegelden een samenwerking aan te gaan met NIKKI. NIKKI helpt en ondersteunt onze vereniging bij het innen en verwerken van de contributie inning. Betalingen kunnen worden gedaan via een iDEAL-betaallink welke u zult ontvangen via e-mail, sms of whatsapp.

  Concreet betekent de samenwerking met NIKKI dat zij uw contributie via het NIKKI-systeem verwerkt. Belangrijk om te weten is dat NIKKI geen vervanging is, maar een ondersteuning. Wij hebben met NIKKI afspraken gemaakt, met betrekking tot reglementen en werkwijzen welke wij als club hanteren. Ook is er voor het hele seizoen een tijdlijn uitgestippeld. Op deze manier kan NIKKI precies de regels volgen en daadwerkelijk onze vereniging op maat ontzorgen. NIKKI is een verlengstuk van onze vrijwilliger en biedt daardoor zekerheid aan de vereniging.

  U ontvangt in de eerste e-mail een iDEAL-betaallink om de contributie in één keer te voldoen. Tevens zit in deze eerste e-mail ook een iDEAL-betaallink voor de contributiebetaling van de eerste termijn, wanneer u liever in maandelijkse termijnen betaald.

  Wanneer u in het nieuwe seizoen geen bericht heeft ontvangen van NIKKI, verzoeken wij u een e-mail te sturen naar contributie@nikki.nl  Stuur in deze e-mail altijd uw juiste persoonsgegevens (naam lid, postadres, e-mailadres en telefoonnummer) mee en laat in uw e-mail altijd duidelijk weten van welke vereniging u lid bent, omdat NIKKI voor meerdere sportverenigingen de inning van contributiegelden verzorgt.

  Termijnbetalingen
  Het bestuur van de vereniging heeft een vast bedrag afgesproken m.b.t. de servicekosten in het geval van maandelijkse termijnbetalingen. Deze servicekosten bedragen 10% van uw contributie, met een maximum van € 19,- per lid, per seizoen (1,90 per maand). Deze servicekosten worden opgeteld bij de contributie en verdeeld over de maandelijkse termijnen wanneer u in termijnen betaalt.  

  Vergoedingen via derden
  Wanneer u gebruik maakt van een (gemeentelijke) vergoeding om de contributie te voldoen, dient u deze zelf aan te vragen. Neem tijdig contact op met uw mediator of desbetreffende persoon om dit in werking te stellen. In het geval u gebruik maakt van een vergoeding dient u ook NIKKI hiervan op de hoogte te stellen. Wanneer de vergoeding is ontvangen zal NIKKI eventueel contact met u opnemen, wanneer er nog een resterend bedrag open blijft staan. U kunt hier meer informatie over terugvinden op onze website.

  Let op!
  Met het bestuur zijn een aantal vaste afspraken gemaakt die NIKKI en het bestuur zullen opvolgen gedurende het seizoen: 

  1. Indien wenselijk kunt u, op verzoek, rechtstreeks betalen op het bankrekeningnummer van NIKKI, informeer hiernaar per e-mail op contributie@nikki.nl
  2. De gehele communicatie betreffende de inning van onze contributiegelden ligt in handen van NIKKI, al uw vragen en verzoeken omtrent de contributiebetaling kunt u per e-mail of telefonisch aan hen voorleggen.
  3. De vereniging kan gedurende het seizoen geen contante betalingen aannemen, de vereniging zal u voor betalingen doorverwijzen naar NIKKI.
  4. Wanneer de vereniging de contributiegelden niet op tijd heeft ontvangen, zal bij het uitblijven van betalingen er een incassobureau worden ingeschakeld. Uiteraard gaan wij als bestuur ervan uit dat dit niet nodig zal zijn.

  Laten we één van de belangrijkste pijlers van onze club met elkaar bewaken.
  De contributie is een belangrijk onderdeel voor het bestaan van onze club.


  Bedankt voor uw medewerking en heel veel succes tijdens het nieuwe seizoen!