• Contributie seizoen 2022/2023

   Contributie Senioren
   Afdeling  Geboortejaar  Contributie
   Senioren veld  voor 2003 290,00
   Senioren veld recreatie  voor 2003  220,00
   Senioren zaal (*)  voor 2003 1.630,00 / team
   Senioren (Alleen trainen)    99,00
   Senioren 45+ (vrijdagavond)    104,00
   18+ 7x7 (vrijdagavond)    104,00

   (*) vanaf 11e speler 163,00 (incl. kledingplan)

   Contributie Jeugd
   Afdeling  Geboortejaar  Contributie
   Onder 19  2004  226,00
   Onder 18  2005  226,00
   Onder 17  2006 215,00
   Onder 16  2007 215,00
   Onder 15  2008 215,00
   Onder 14  2009 215,00
   Onder 13  2010 203,00
   Onder 12  2011 203,00
   Onder 11  2012  203,00
   Onder 10  2013  203,00
   Onder 9  2014 180,00
   Onder 8  2015 180,00
   O7 (Interne)  2016  137,00
   O6 (Benjamins)  2017/2018 85,00


  Kledingbijdrage (*)
  Vanaf seizoen 2022/2023 is de bijdrage voor het kledingsplan verwerkt in de contributie.

  Inschrijfgeld
  Elk nieuw lid die zich aanmeld betaald eenmalig € 20,00 inschrijfgeld. Dit bedrag zal op de eerste factuur die u ontvangt berekend worden.

  Samenwerking NIKKI
  Het bestuur heeft besloten om te professionaliseren en met de inning van de contributiegelden een samenwerking aan te gaan met NIKKI. NIKKI helpt en ondersteunt onze vereniging bij het innen en verwerken van de contributie inning. Betalingen kunnen worden gedaan via een iDEAL-betaallink welke u zult ontvangen via e-mail, sms of whatsapp.

  Concreet betekent de samenwerking met NIKKI dat zij uw contributie via het NIKKI-systeem verwerkt. Belangrijk om te weten is dat NIKKI geen vervanging is, maar een ondersteuning. Wij hebben met NIKKI afspraken gemaakt, met betrekking tot reglementen en werkwijzen welke wij als club hanteren. Ook is er voor het hele seizoen een tijdlijn uitgestippeld. Op deze manier kan NIKKI precies de regels volgen en daadwerkelijk onze vereniging op maat ontzorgen. NIKKI is een verlengstuk van onze vrijwilliger en biedt daardoor zekerheid aan de vereniging.

  U ontvangt in de eerste e-mail een iDEAL-betaallink om de contributie in één keer te voldoen. Tevens zit in deze eerste e-mail ook een iDEAL-betaallink voor de contributiebetaling van de eerste termijn, wanneer u liever in maandelijkse termijnen betaald.

  Wanneer u in het nieuwe seizoen geen bericht heeft ontvangen van NIKKI, verzoeken wij u een e-mail te sturen naar contributie@nikki.nl  Stuur in deze e-mail altijd uw juiste persoonsgegevens (naam lid, postadres, e-mailadres en telefoonnummer) mee en laat in uw e-mail altijd duidelijk weten van welke vereniging u lid bent, omdat NIKKI voor meerdere sportverenigingen de inning van contributiegelden verzorgt.

  Termijnbetalingen
  Het bestuur van de vereniging heeft een vast bedrag afgesproken m.b.t. de servicekosten in het geval van maandelijkse termijnbetalingen. Deze servicekosten bedragen 10% van uw contributie, met een maximum van € 19,- per lid, per seizoen (1,90 per maand). Deze servicekosten worden opgeteld bij de contributie en verdeeld over de maandelijkse termijnen wanneer u in termijnen betaalt.  

  Vergoedingen via derden
  Wanneer u gebruik maakt van een (gemeentelijke) vergoeding om de contributie te voldoen, dient u deze zelf aan te vragen. Neem tijdig contact op met uw mediator of desbetreffende persoon om dit in werking te stellen. In het geval u gebruik maakt van een vergoeding dient u ook NIKKI hiervan op de hoogte te stellen. Wanneer de vergoeding is ontvangen zal NIKKI eventueel contact met u opnemen, wanneer er nog een resterend bedrag open blijft staan. U kunt hier meer informatie over terugvinden op onze website.

  Let op!
  Met het bestuur zijn een aantal vaste afspraken gemaakt die NIKKI en het bestuur zullen opvolgen gedurende het seizoen:

  1. Indien wenselijk kunt u, op verzoek, rechtstreeks betalen op het bankrekeningnummer van NIKKI, informeer hiernaar per e-mail op contributie@nikki.nl
  2. De gehele communicatie betreffende de inning van onze contributiegelden ligt in handen van NIKKI, al uw vragen en verzoeken omtrent de contributiebetaling kunt u per e-mail of telefonisch aan hen voorleggen.
  3. De vereniging kan gedurende het seizoen geen contante betalingen aannemen, de vereniging zal u voor betalingen doorverwijzen naar NIKKI.
  4. Wanneer de vereniging de contributiegelden niet op tijd heeft ontvangen, zal bij het uitblijven van betalingen er een incassobureau worden ingeschakeld. Uiteraard gaan wij als bestuur ervan uit dat dit niet nodig zal zijn.

  Laten we één van de belangrijkste pijlers van onze club met elkaar bewaken.
  De contributie is een belangrijk onderdeel voor het bestaan van onze club.


  Bedankt voor uw medewerking en heel veel succes tijdens het nieuwe seizoen!