• Bericht voor alle leden van de VV Maarssen

  Er gaat heel veel heel goed bij de VV Maarssen.

  Wij hebben een bloeiende jeugdafdeling met veel kwaliteitstrainers en begeleiders. Alle jeugdselectie teams spelen in de hoofdklasse, van O7 t/m O19. We boeken progressie, maar het kan altijd beter en dat is inherent aan de organisatie binnen een vereniging met een jeugdafdeling van onze omvang.

  Ook de vrouwen spelen op een goed niveau en dat moeten we koesteren. De faciliteiten rondom de vrouwen moeten verbeterd worden zodat we de aantrekkingskracht behouden om nieuwe talenten aan onze club te binden. Zeker ook nu onze Oranje Leeuwinnen Europees kampioen geworden zijn. Dat gaat het vrouwenvoetbal weer een extra boost geven.

  De accommodatie is hier en daar wat verouderd, maar zoals bekend is er druk overleg tussen de gemeente Stichtse Vecht en Utrecht voor een nieuw complex met moderne faciliteiten die horen bij een mooie club zoals de VV Maarssen is. Hoewel we steeds op zoek blijven naar vrijwilligers zijn we super trots op de huidige vrijwilligers die allemaal binnen hun eigen werkterrein wekelijks maar soms zelfs dagelijks een topprestatie leveren.

  Het clubhuis is een gezellige ontmoetingsplek voor de leden met een goede uitbater, prima bediening, in een schone omgeving en met een breed assortiment aan drankjes en eten voor iedereen. Het ademt voetbal en gezelligheid op de club en we moeten niet vergeten dat onze club een sterke sociale functie heeft in onze regio. Ruim 5000 mensen zijn wekelijks al dan niet direct betrokken bij de VV Maarssen. (Leden, ouders, broertjes, zussen, opa’s, oma’s etc.)

  Al jaren is de VV Maarssen een sleeping Giant, als het gaat om het niveau van het 1ste en 2e elftal senioren. Beide teams moeten hoger gaan spelen als we onze talenten willen behouden voor de club. Veel spelers, die in de jeugd van Maarssen hebben gespeeld, beproeven hun geluk inmiddels elders omdat ze het niveau van de club ontstegen zijn. Dat is jammer maar daar gaan we wat aan doen. Dat is de nieuwe uitdaging waarvoor wij nu staan????...

  De meeste commissies rondom de jeugd en de algemene zaken zijn bemenst maar er is eigenlijk nauwelijks beleid rondom de A-selectie en het 2e elftal van de senioren. Er is een nieuwe commissie samengesteld (CTSM) Commissie Topvoetbal Senioren VV Maarssen. Met de leden van deze commissie is uitvoerig gesproken over een organisatie rondom de senioren waarbij niet alleen het technisch beleid strak wordt neergezet maar waar ook aan een financiële basis wordt gewerkt waarmee de VV Maarssen met zowel het 1ste als het 2e elftal naar respectievelijk minimaal de 2e klasse en de reserve 1ste klasse door kan stoten. Met een goede doorstroming vanuit de jeugd en een stabiele organisatie is zelfs de 1ste klasse voor het vlaggenschip op termijn een reëel doel. Hiervoor zijn sponsors nodig en vrijwilligers die helpen om dit niveau te bereiken.

  Zoals gezegd is de opdracht vanuit het hoofdbestuur om een solide financiële basis neer te zetten om deze doelstelling te behalen, zonder dat de club hier financieel hoeft bij te dragen. Sterker nog, op dit moment geeft de vereniging een substantieel bedrag uit om het voetbal in de (inmiddels) 3e klasse te realiseren. Het is de bedoeling dat via sponsoring, de Businessclub, het organiseren van evenementen en vele andere activiteiten de A-selectie en het 2e elftal zichzelf gaan bedruipen. Hiermee verkrijgt de vereniging een budget vrij om bijvoorbeeld de Vouwen in een bus naar uitwedstrijden te sturen maar ook zullen financiële middelen worden aangewend om de jeugd te ondersteunen.

  De CTSM heeft samen met het hoofdbestuur, de TC en de nieuwe hoofdtrainer (Marco van der Meer) de afgelopen maanden alles goed geanalyseerd en voornamelijk de kwaliteiten van de huidige selectie alsmede de jeugdtalenten in kaart gebracht. Inmiddels is er een goed beeld van wat er nodig is om op korte termijn resultaat te boeken en hoe de organisatie eruit moet zien op de langere termijn. De CTSM moet worden gezien als een team van vrijwilligers die belangeloos en in het belang van de club de organisatie gaat neerzetten zodat de senioren van de VV Maarssen in continuïteit en financieel verantwoord op een acceptabel niveau komt te spelen waarmee doorstroming vanuit de jeugd naar de senioren wordt gestimuleerd en geprofessionaliseerd.

  Plezier & Prestatie gaan hand in hand
  Belangrijke kernwaarde is dat de VV Maarssen geen spelers gaat kopen en dat er een duidelijk herkenbaar elftal wordt neergezet met voornamelijk spelers uit de Stichtse Vecht of in een straal van 10 km rond Maarssen. Het moet interessant worden voor spelers om bij Maarssen te (blijven) voetballen. Niet alleen omdat er een hoog niveau wordt geëist maar ook omdat de faciliteiten rond de selectie top zijn georganiseerd. Naast de verrichtingen van de jeugd, de vrouwen en de recreatie teams moet heel Maarssen ook weer trots worden op ons vlaggenschip, de zaterdag 1.

  Getekend Convenant
  De Vereniging en de CTSM hebben een convenant getekend waarbij de CTSM onder eindverantwoordelijkheid van het hoofdbestuur van de Vereniging een volmacht heeft om een organisatie neer te zetten met de doelstellingen zoals hierboven beschreven. Dit geeft aan dat er wederzijds vertrouwen is om e.e.a. te realiseren.

  Bijgaand het organigram zoals wij de organisatie rondom de zaterdag selecties gaan neerzetten.Bestuur CTSM
  Voorzitter: Herman Jansen
  Vice voorzitter: Bert van der Meijden
  Afgevaardigde Bestuur: Edwin Groeneveld

  Technische Commissie Senioren
  Voorzitter Technische Commissie Senioren: Vacature
  Hoofd Scouting: Peter Kuyper
  Hoofdtrainer: Aart-Jan van Boksel
  Assistent-trainer: Etienne Kelder
  Trainer 2e elftal: Rick Welink
  Hoofd Jeugd Opleidingen: Chavan Bihari

  Business Club
  Voorzitter: Hans Ros
  Algemene leden:
  Marenka van Vuuren
  Sabine Post
  Tamara Heil
  Peter Kuyper
  Sven van Vuuren
  Herman Jansen

  Sponsor Commissie
  Contactpersoon: Antoon Goes

  Scouting Commissie
  Hoofd Scouting: Peter Kuyper
  3 Scouts: Vacature
  Trainer A-selectie: Aart-Jan van Boksel
  Trainer 2e elftal: Rick Welink
  Trainer O23: Erwin Vogelzang
  Voorzitter TC-senioren: Vacature
   

  PR & Media
  Hoofd PR & Media: Vacature
  Webteam: Vacature
  Wedstrijdverslagen 1e elftal: Vacature
  Wedstrijdverslagen 2e elftal: Vacature
  Woordvoerders naar de media:
  Edwin Groeneveld
  Herman Jansen

  Zoals u ziet hebben wij al veel leden en ex-leden gesproken die erg enthousiast zijn over onze plannen en graag op een of andere manier willen helpen onze plannen te verwezenlijken. Als jij ook een rol wil spelen in een van de commissies en de club naar een hoger niveau wil helpen tillen dan kun je contact opnemen met onderstaande personen:

  Herman Jansen (Voorzitter CTSM)
  06-53315787
  hermanjansen@vvmaarssen.nl