• Op 11 juni 2024 zal een extra ALV worden georganiseerd in de kantine van VV Maarssen. Aanvang van de vergadering is 20:00 uur.

  De aanleiding voor deze ALV is het aftreden van voormalig voorzitter Harry Noltes januari jl. en het aanstaande aftreden van penningmeester Berdine Kok en secretaris Edwin Groeneveld per 30 juni a.s. Het bestuur hecht waarde aan het handelen met het juiste mandaat van de leden, en daarom willen wij nieuwe bestuursleden voordragen en laten verkiezen door de ALV zodat de vereniging op een correcte manier bestuurbaar blijft.

  Het bestuur zal vier kandidaten voordragen voor de vacante functies. Te weten:

  Voorzitter

  Bert van der Meijden

  Penningmeester (duorol)

  Bas Meijer en Sander Landsmeer

  Secretaris

  Sander Keppel

   

  Alle bestuursleden, huidig en nieuw, stellen zich kort voor in deze post.

  Tegenkandidaten kunnen zich tot maandag 10 juni 20:00 uur melden via algemeenbestuur@vvmaarssen.nl of bij een van de huidige bestuursleden.