• Gezocht: nieuwe notulist(e) voor bestuursvergaderingen