• Aanvulling Jeugdbeleidsplan 2019-2020

  Aanvulling Jeugdbeleidsplan 2019-2020

  VV Maarssen heeft een aanvulling op het jeugdbeleidsplan 2017-2020 opgesteld, die het handboek selectiebeleid vervangt.

  Indeling

  Bij VV Maarssen bepaalt de club de team-indelingen. Het bestuur van VV Maarssen heeft hierover uiteindelijk de finale zeggenschap. VV Maarssen heeft een overzicht van de aantallen en nieuwe leden, die ook het recht hebben om op hun niveau geplaatst te worden. Iedere trainer/leider kan daarin zijn input geven. De eindverantwoordelijkheid ligt bij de club. Elk kind heeft bij VV Maarssen gelijke kansen.

  Gedurende het seizoen 2019-2020 zullen onderlinge trainingen/wedstrijden/toernooitjes worden gespeeld, om de nieuwe indelingen te bezien. Wij trachten rekening te houden met persoonlijke wensen. De club bepaalt echter op welk niveau kinderen spelen. Deze beslissing wordt genomen in nauw overleg met de selectie-trainers, het hoofd Jeugdopleiding, de leeftijdscoördinatoren in het jeugdbestuur en de coördinator onderbouw. De club is verantwoordelijk voor de aanstelling van trainers op de eerste jeugdteams en verwacht bij de overige teams van elke ouder dat hij of zij voor het team een taak op zich zal nemen, in onderling overleg binnen dat team. Iedereen (ouder/leider/trainer) dient zich aan bovenstaande te conformeren.

  Leeftijdscategorieën

  Elk kind zal worden geplaatst in de eigen leeftijdscategorie. Op deze regel kunnen de volgende uitzonderingen gehanteerd worden:
  - uitzonderlijk talent;
  - mentaal en/of fysiek niet in staat (eventueel onderbouwd met een medische verklaring) om in een bepaalde leeftijdscategorie te kunnen voetballen.

  VV Maarssen zal dan per kind een besluit nemen, waarbij ook steeds rekening wordt gehouden met de aantallen per team en de spreiding binnen de vereniging.

  Trainingen

  De hoofdtrainers zijn verantwoordelijk voor de trainingen van de overige teams, gezamenlijk met het Hoofd Jeugdopleidingen en de coördinator onderbouw. De 1e en 2e selectieteams c.q. 1e en 2e-niveau-teams zullen eenmaal per week gezamenlijk trainen ten behoeve van de persoonlijke ontwikkeling, het optrekken van het teamniveau en het van elkaar kunnen leren.

  VV Maarssen verzoekt alle trainers gebruik te maken van Rinus, het trainingsprogramma van de KNVB. Per leeftijdscategorie organiseert VV Maarssen een trainersavond, om de speelwijze en hulp bij trainingen aan te geven. Zo komen we samen tot een goede training voor elk kind op zijn/haar niveau. Het doel van de trainingen op elk niveau dient te zijn:
  - Plezier
  - Leren
  - Voetbaltechnische/voetbalinhoudelijke ontwikkeling

  In het komend seizoen worden twee avonden georganiseerd, die zullen worden verzorgd door Coachio en als doel hebben de coaching te optimaliseren, met oog voor de omgang met kinderen en het voetbalspel bij de kinderen te laten. Voor de onderbouw hebben wij een loop-coördinatie-trainer. Voor alle jeugdkeepers is er op dinsdagavond keeperstraining.

  Wedstrijden

  De speelwijze die dient te worden gehanteerd, zodat er een eenheid is door de hele vereniging en er duidelijkheid is voor ieder spelend kind/trainer/leider/ouder tijdens wedstrijden en trainingen:

  Onder 7: 4 tegen 4: 1 verdediger,2 middenvelders, 1 aanvaller (vorm: ruit/spekkie)
  Onder 8, 9, 10: 6 tegen 6: 1 keeper en 2 verdedigers, 1 middenvelder en 2 aanvallers
  Onder 11 en 12: 8 tegen 8: 1 keeper, 3 verdedigers, 2 middenvelders en 2 aanvallers
  Onder 13 t/m onder 19: 11 tegen 11: 1 keeper, 4 verdedigers, 3 middenvelders en 3 aanvallers.

  Zo maken wij het de kinderen makkelijker en is er een eenduidige lijn door de gehele vereniging bij alle wedstrijden en trainingen.

  Spreekuur

  Iedere donderdag is er van 19.00 tot 20.00 uur een spreekuur in de kantine van VV Maarssen, voor als u vragen of opmerkingen heeft en deze persoonlijk met ons wenst te bespreken. Uw input is uiteraard van harte welkom.

  Scouting

  In het seizoen 2019-2020 willen wij een interne scouting gaan oprichten met eigen mensen van VV Maarssen, zodat elk talent kan worden gemonitord en op zijn/haar niveau kan worden geplaatst.

  Wij wensen iedereen een leuk en succesvol voetbalseizoen 2019-2020.