• Jeugdvoorzitters houden spreekuur

    De jeugdafdeling van VV Maarssen telt een kleine 700 leden. Binnen een vereniging met die omvang spelen er wel eens dingen die te lang onbenoemd blijven รณf niet bij de juiste persoon terechtkomen. Met het oog daarop houdt de jeugdcommissie voortaan spreekuren.

    Met ingang van 1 maart is er iedere donderdag een spreekuur voor jeugdleden, ouders/verzorgers en voor een ieder die zich voor onze jeugdleden inzet. Het spreekuur is bedoeld om een luisterend oor te hebben voor eventuele klachten, problemen die er leven of suggesties voor verbeterpunten. Deze zaken kunnen dan worden besproken in de eerstkomende vergadering van de jeugdcommissie, waarna aan een oplossing zal worden gewerkt.

    Het spreekuur is iedere donderdag tussen 19.00 en 20.00 uur.