• Kandidaat-voorzitter VV Maarssen

    Op woensdag 30 augustus heeft het bestuur van VV Maarssen aan de hand van zeer positieve gesprekken besloten om Harry Noltes voor te dragen voor de functie van voorzitter.

    Hij is een oude bekende van de club en heeft een aantal jaar geleden in het jeugdbestuur gezeten. Tine Bakker heeft hem getipt en wij zijn haar daar zeer dankbaar voor.


    Wij staan als bestuur 100% achter het besluit om hem te benoemen als voorzitter van VV Maarssen. De benoeming van Harry zal geagendeerd worden op de eerstvolgende ALV. Informatie hierover volgt.


    Met sportieve groet,
    Bestuur VV Maarssen