• Kim van den Bosch nieuwe jeugdvoorzitter

  Het bestuur van VV Maarssen is weer voltallig met de komst van Kim van den Bosch als de nieuwe jeugdvoorzitter. Kim stelt zich uitgebreid voor. 

  “Mijn hele leven ben ik werkzaam in de sportwereld. Ik heb met mijn vrouw Marieke Bolier het sportcentrum Samsam bedacht en opgezet. Nu daar de loop in zit en mijn jongste zoon is gaan voetballen, heb ik tijd om me ook in te zetten voor VV Maarssen. De visie die we hebben bij Samsam sluit aan bij die van VV Maarssen: bijdragen aan plezier en zelfvertrouwen bij kinderen.”

  Nadat de functie van Jeugdvoorzitter enige tijd vacant was gebleven, heeft het bestuur na een uitgebreide oriëntatie Kim van den Bosch gevraagd deze rol in te vullen. “Concreet hebben we afgesproken dat er duidelijk beleid dient te komen voor de jeugd,” vertelt Kim. “Ook is er behoefte aan ondersteuning voor de enthousiaste vrijwilligers en voor hoofd jeugdopleidingen Chavan Bihari. Hij is verantwoordelijk voor het technisch jeugdbeleidsplan. En de derde opdracht: bewaken en realisatie van het gekozen beleid. Ik kijk ernaar uit om me hiervoor in te zetten.” 

  Kim is enthousiast over zijn nieuwe rol bij VV Maarssen. “Dit is een vereniging waar veel potentie in zit, vooral in de jeugd. De senioren ken ik niet goed genoeg om over te oordelen. Wel weet ik dat hoofdcoach Marco van der Meer actief is; hij heeft de kennis en de gave om mensen aan zich te binden en te stimuleren.” 

  “Dit bestuur wil veranderen, meegaan met de tijd en dat spreekt me aan. Waar ik van uit ga is dat leden en betrokkenen niet alleen komen met klachten, maar zich bij ons aan willen sluiten en komen met ideeën en oplossingen. Met het vernieuwen van het beleid zijn we al druk bezig en hebben hier al gesprekken over gehad. Mochten er nu al leden, vrijwilligers, trainers, opa’s oma’s of andere mensen zijn die zich hier ook voor in willen zetten, dan zijn ze natuurlijk welkom.” 

  Volgens Kim van den Bosch ligt een belangrijke prioriteit bij het opleiden van jeugd. “Daarbij is het ook van belang dat we verantwoordelijkheid leggen bij de belanghebbende. Het doet me goed om te merken dat iedereen in deze moeilijke tijd actief wil blijven. Al heb ik door de actuele coronamaatregelen nog geen mogelijkheid gehad om persoonlijk kennis te maken met alle betrokken vrijwilligers en trainers, ik kijk hier echt naar uit.” 

  Jeugdvoorzitter Kim van den Bosch is bereikbaar via 06-52436545 en kimvandenbosch@vvmaarssen.nl.