• Vanaf het komende seizoen zullen alle jeugdtrainers worden voorzien van gelijke oefenstof volgende de methode die is ontwikkeld door André Sleurink. Deze methode is gericht op de onderbouw (t/m O13), kan zeker ook nog worden meegenomen in de trainingen voor de ouder jeugd.

  • De ICT-Methodiek is een visie op de wijze waarop de allerjongste jeugd kan trainen en hun wedstrijdjes kan spelen! De afkorting ICT staat voor Inzicht – Creativiteit – Techniek. Hierbij is de hoofdletter “C” de belangrijkste pijler! Namelijk de ontwikkeling van de creativiteit van de spelertjes.

    Door middel van het aanbieden van een cursus aan de trainers van de Onderbouw teams, dit zijn veelal enthousiaste ouders, wordt de visie en de methodiek van de ICT-Methode uitgelegd. Na deze cursus, 1 sessie theorie en 2 praktijksessies, krijgen de trainers vervolgens vanuit de club trainingsoefeningen per leeftijdscategorie aangereikt. Deze oefenstof bestaat veelal uit een kort instructiefilmpje en een bijlage met een beschrijving van de trainingsvorm. Bij deze trainingsvormen staat telkens de ICT-Methodiek centraal, namelijk de creativiteit van de spelers, maar ook zal het inzicht en de techniek worden getraind.

    Het verstrekken van dezelfde oefenstof aan alle trainers is een onderdeel van het gelijke kansen jeugdvoetbal wat we bij vv Maarssen beogen. Hierdoor krijgen alle spelers zoveel mogelijk dezelfde training om zich op zijn/haar zo goed mogelijk te ontwikkelen en een nog meer plezier beleven in het voetbalspel.