• Leden en sponsoren van VV Maarssen, 
   
  Ook in 2022 gaan we weer een presentatiegids maken, dat wordt de 3e alweer. 
   
  Een presentatiegids op papier en een digitaal magazine gekoppeld met een doorlink naar uw eigen website.
  Op de website ziet u de gids staan. Deze gids kan alleen tot stand komen als we net zoals in de vorige uitgaven 
  voldoende adverteerders hebben. De papieren gids in kleur heeft een minimale oplage van 1000 stuks.
   
  Dit jaar gaan we de gids voor zover mogelijk bezorgen op het huisadres van de leden. 
   
  De advertentie tarieven beginnen vanaf € 75,00 (excl. BTW) voor een1/8 pagina, een 1/4 pagina kost € 125,00 (excl. BTW).
  U kunt uw advertentietekst tegen meer kosten ook in groter formaat aanleveren.
   
  Als u ook in deze mooie presentatiegids wilt staan met uw advertentie, nu is dat mogelijk.
   
  Uw advertentie aanleveren in PDF formaat ontvangen wij graag voor 15 juni.
  Mocht u nog vragen hebben n.a.v. dit artikel, dan kunt u middels mail of telefoon contact opnemen
  met Antoon Goes: antoongoes@hotmail.com en 06-53606881. 
   
  Namens de leden van de presentatiegids,
   
  Olaf Broers, Antoon Goes, Ronald Hoogendoorn en Rob Stomp