• Spelregels Contributie

   

  Samenwerking NIKKI
  Het bestuur heeft besloten om te professionaliseren en met de inning van de contributiegelden een samenwerking aan te gaan met NIKKI. NIKKI helpt en ondersteunt onze vereniging bij het innen en verwerken van de contributie inning. Betalingen kunnen worden gedaan via een iDEAL-betaallink welke u zult ontvangen via e-mail, sms of whatsapp.

  Concreet betekent de samenwerking met NIKKI dat zij uw contributie via het NIKKI-systeem verwerkt. Belangrijk om te weten is dat NIKKI geen vervanging is, maar een ondersteuning. Wij hebben met NIKKI afspraken gemaakt, met betrekking tot reglementen en werkwijzen welke wij als club hanteren. Ook is er voor het hele seizoen een tijdlijn uitgestippeld. Op deze manier kan NIKKI precies de regels volgen en daadwerkelijk onze vereniging op maat ontzorgen. NIKKI is een verlengstuk van onze vrijwilliger en biedt daardoor zekerheid aan de vereniging.

  U ontvangt in de eerste e-mail een iDEAL-betaallink om de contributie in één keer te voldoen. Tevens zit in deze eerste e-mail ook een iDEAL-betaallink voor de contributiebetaling van de eerste termijn, wanneer u liever in maandelijkse termijnen betaald.

  U-Pas korting
  Leden met een geldige U-pas kunnen gebruik maken van een contributie kortingsregeling. Klik op het logo voor meer informatie omtrent de U-pas regeling. Indien u de contributie wilt betalen met de U-Pas dient u een kopie van de U-Pas (voor- en achterkant) te sturen naar contributie@vvmaarssen.nl

  De vergoedingen verschillen per gemeente hieronder ziet u de vergoedingen van de diverse gemeentes.

   

  Stichtse Vecht

  Utrecht

  de Bilt

  Ijsselstein

  Houten

  4 t/m 11 jaar

  275,00

  275,00

  275,00

  275,00

  225,00

  12 t/m 17 jaar

  325,00

  325,00

  325,00

  325,00

  225,00

  18 jaar en ouder

  100,00

  120,00

  100,00

  100,00

  100,00


  Indien een deel van de vergoeding reeds aan andere activiteiten besteed is, wordt het verschil alsnog aan u gefactureerd. Zodra er op dit gebied nieuwe richtlijnen komen, zullen wij de regeling indien noodzakelijk aanpassen.

  Sporten via het Jeugdfonds Sport & Cultuur
  Het Jeugdfonds is specifiek bedoeld voor kinderen van 4 tot en met 17 jaar waarvan de ouders het sporten niet kunnen betalen.

  Het Jeugdfonds betaalt de contributie (maximaal 225 euro) voor deze kinderen. Ook kan het resterende bedrag worden ingezet voor kleding / attributen (maximaal 100 euro).

  De norm die de gemeente hiervoor hanteerd is:
  - Sociaal Minimum, aan te tonen met het bezit van een U-pas
  - Statushouder / registratie Schuldsanering (WSMP)

  Door gebruik te maken van het Jeugdfonds, kan het budget van de U-pas beschikbaar blijven voor schooluitstapjes, studiemateriaal of eventueel een tweede sport.

  Voor volwassenen (18 jaar en ouder) is de U-pas wel geschikt voor de contributie.

  Een aanvraag kan ook worden ingediend via de website van de gemeente:

  Coulanceregeling m.b.t. blessures
  Wanneer u meent op basis van een zware blessure of een andere reden recht te hebben op vermindering dan wel kwijtschelding van de contributie, dient u dit z.s.m. te melden aan de penningmeester via penningmeester@vvmaarssen.nl (de penningmeester is de enige die over deze kortingen kan beslissen). Het niet reageren op herinneringen en aanmaningen kan er toe leiden dat uw claim niet gegrond wordt verklaard en u de volle contributie verschuldigd bent.

  Uitschrijven als lid van VV Maarssen
  U kunt zich enkel en alleen via onze website uitschrijven als lid van VV Maarssen. Uitschrijven op andere manieren zijn niet geldig en worden niet door ons in behandeling genomen. Bij uitschrijvingen na 1 juli voorgaand aan het nieuwe seizoen zijn kosten verbonden.

  Restitutie contributie
  Restitutie van reeds betaalde contributie is niet mogelijk.

  U kunt onze ledenadministratie uitsluitend per mail bereiken
  E. contributie@nikki.nl

  Stuur in deze e-mail altijd uw juiste persoonsgegevens (naam lid, postadres, e-mailadres en telefoonnummer) mee en laat in uw e-mail altijd duidelijk weten van welke vereniging u lid bent, omdat NIKKI voor meerdere sportverenigingen de inning van contributiegelden verzorgt.

  Meer over de contributie-inning via Nikki leest u hier.