• Spelregels Contributie

  Automatische Incasso
  Met ingang van seizoen 2020/2021 is het NIET meer mogelijk om via een automatische incasso de contributie te voldoen. U ontvangt 2 keer per jaar een factuur m.b.t. de contributie en deze dient u zelf naar ons over te maken of te voldoenn via een iDeal betaling. Deze iDeal link zal met iedere factuur worden meegestuurd.

  Incassotraject
  U ontvangt van ons een factuur die u binnen 14 dagen aan ons dient over te maken danwel via iDeal te betalen. 

  Heeft u nuet binnen de termijn van 14 dagen de factuur voldaan dan volgt er een herinnering met daarin nogmaals het verzoek tot betalen van de factuur. Gaat u wederom niet over tot betaling dan volgt een 2e herinnering. Een aanmaning met een laatste verzoek tot betaling zal worden verstuurd indien u nog niet tot betaling bent overgegaan. Met het verzenden van deze aanmaning wordt ook de spelerspas geblokkeerd waardoor u niet meer aan wedstrijden kan deelnemen.

  Indien u ook niet tot betaling overgaat na het verkrijgen van een aanmaning zijn wij genoodzaakt de vordering uit handen te geven aan ons incassobureau Payt. Alle kosten die hier uit voortvloeien worden in zijn geheel op u verhaalt.

  Gespreide betaling van contributie
  Indien u de contributie gespreid wil betalen stuur dan een e-mail naar: contributie@vvmaarssen.nl. Er kan in maximaal vier (4) termijnen betaald worden.

  1e incasso in juli, 2e incasso in oktober, 3e incasso in januari, 4e incasso in april

  Scholierenkorting
  Een seniorenlid, die nog regulier onderwijs volgt en dit kan aantonen middels een college-kaart, OV-jaarkaart o.i.d. kan in aanmerking komen voor een korting van maximaal € 25,00. Deze korting wordt niet automatisch verstrekt maar dient bij de desbetreffende afdeling te worden aangevraagd.

  Gezinskorting
  Wanneer van een gezin meer dan twee (2) gezinsleden lid zijn van VV Maarssen geldt de navolgende kortingsregeling: het 3de (= "goedkoopste") gezinslid: 50% korting, vanaf het 4de gezinslid: 100% korting (gratis lidmaatschap).

  U-Pas korting
  Leden met een geldige U-pas kunnen gebruik maken van een contributie kortingsregeling. Klik op het logo voor meer informatie omtrent de U-pas regeling. Indien u de contributie wilt betalen met de U-Pas dient u dit zélf aan te vragen bij onze afdeling contributie. Dit kan schriftelijk via:

  VV Maarssen
  T.a.v. afd. Ledenadministratie
  Postbus 40
  3600 AA   Maarssen
  of via contributie@vvmaarssen.nl

  De vergoedingen verschillen per gemeente hieronder ziet u de vergoedingen van de diverse gemeentes.

   

  Stichtse Vecht

  Utrecht

  de Bilt

  Ijsselstein

  Houten

  4 t/m 11 jaar

  275,00

  275,00

  275,00

  275,00

  225,00

  12 t/m 17 jaar

  325,00

  325,00

  325,00

  325,00

  225,00

  18 jaar en ouder

  100,00

  120,00

  100,00

  100,00

  100,00


  Indien een deel van de vergoeding reeds aan andere activiteiten besteed is, wordt het verschil alsnog aan u gefactureerd. Zodra er op dit gebied nieuwe richtlijnen komen, zullen wij de regeling indien noodzakelijk aanpassen.

  Sporten via het Jeugdfonds Sport & Cultuur
  Het Jeugdfonds is specifiek bedoeld voor kinderen van 4 tot en met 17 jaar waarvan de ouders het sporten niet kunnen betalen.

  Het Jeugdfonds betaalt de contributie (maximaal 225 euro) voor deze kinderen. Ook kan het resterende bedrag worden ingezet voor kleding / attributen (maximaal 100 euro).

  De norm die de gemeente hiervoor hanteerd is:
  - Sociaal Minimum, aan te tonen met het bezit van een U-pas
  - Statushouder / registratie Schuldsanering (WSMP)

  Door gebruik te maken van het Jeugdfonds, kan het budget van de U-pas beschikbaar blijven voor schooluitstapjes, studiemateriaal of eventueel een tweede sport.

  Voor volwassenen (18 jaar en ouder) is de U-pas wel geschikt voor de contributie.

  Een aanvraag kan ook worden ingediend via de website van de gemeente:

  Overige kortingen
  Wanneer u meent op basis van een zware blessure of een andere reden recht te hebben op vermindering dan wel kwijtschelding van de contributie, dient u dit z.s.m. te melden aan de penningmeester via penningmeester@vvmaarssen.nl (de penningmeester is de enige die over deze kortingen kan beslissen). Het niet reageren op herinneringen en aanmaningen kan er toe leiden dat uw claim niet gegrond wordt verklaard en u de volle contributie verschuldigd bent.

  Coulanceregeling m.b.t. blessures
  Met ingang van seizoen 2020/2021 is onze coulanceregeling vervallen.

  Uitschrijven als lid van VV Maarssen
  U kunt zich enkel en alleen via onze website uitschrijven als lid van vv Maarssen. Uitschrijven op andere manieren zijn niet geldig en worden niet door ons in behandeling genomen. Bij uitschrijvingen na 1 juli voorgaand aan het nieuwe seizoen zijn kosten verbonden.

  Restitutie contributie
  Restitutie van reeds betaalde contributie is niet mogelijk.

  Hoe kunt u de ledenadministratie bereiken
  E. contributie@vvmaarssen.nl
  T. 0900-8862 (0,20 per gesprek, ma t/m vrijdag van 10.00 tot 17.00 uur)
  U kunt ons ook via WhatsApp bereiken onder nummer +31 30 243 2571

  Bankgegevens VV Maarssen
  IBAN: NL55INGB0000526128 t.n.v. VV Maarssen (vermeld bij betaling altijd uw lidmaatschapsnummer/naam spel(st)er.