• Spelregels Contributie

  Automatische Incasso
  De contributie wordt (bij voorkeur d.m.v. automatische incasso) in 2 termijnen van uw rekening afgeschreven. De eerste incasso vindt plaats in de laatste week van juli en de tweede incasso zal in de 1e week van januari van uw rekening worden afgeschreven. U ontvangt altijd bericht van een aankomende incasso per e-mail (het is dus van groot belang dat uw e-mail adres bij ons bekend is).

  Indien u niet per automatische incasso wenst te betalen zal de contributie met € 10,00 (per seizoen) worden verhoogd. U ontvangt dan halverwege juli en halverwege december per e-mail een factuur die u zelf dient over te maken.

  Betaalt u nu niet via een automatische incasso maar u wil dit wel neem dan contact op via contributie@vvmaarssen.nl en wij sturen u een machtigingsformulier.

  Indien u de reeds geïncasseerde contributie terug laat storten op uw rekening vervalt de automatische incasso en zal de contributie met € 10,00 (of naar rato) per seizoen worden verhoogd.

  Incassotraject
  Indien er onverhoopt geen geld kan worden geïncasseerd vanaf uw rekening proberen wij enkele dagen later opnieuw de incasso uit te voeren. Lukt dit wederom niet zal u per e-mail een herinnering ontvangen waarna u zelf voor betaling van de contributie moeten zorgen.

  Gaat u naar deze herinnering nog niet over tot betaling, volgt een 1e herinnering met daarin nogmaals het verzoek tot betalen van de factuur. Gaat u wederom niet over tot betaling dan volgt een 2e herinnering. Een aanmaning met een laatste verzoek tot betaling zal worden verstuurd indien u nog niet tot betaling bent overgegaan. Met het verzenden van deze aanmaning wordt ook de spelerspas geblokkeerd waardoor u niet meer aan wedstrijden kan deelnemen.

  Indien u ook niet tot betaling overgaat na het verkrijgen van een aanmaning zijn wij genoodzaakt de vordering uit handen te geven aan ons incassobureau Payt. Alle kosten die hier uit voortvloeien worden in zijn geheel op u verhaalt.

  Gespreide betaling van contributie
  Indien u de contributie gespreid wil betalen stuur dan een e-mail naar: contributie@vvmaarssen.nl. Er kan in maximaal vier (4) termijnen betaald worden. Voorwaarden voor een betalingsregeling:

  • Betalingsregelingen kan alleen via een automatische machtiging
  • Bij een storno van een incasso vervalt de regeling en is het bedrag in zijn geheel opeisbaar

  1e incasso in juli, 2e incasso in oktober, 3e incasso in januari, 4e incasso in april

  Scholierenkorting
  Een seniorenlid, die nog regulier onderwijs volgt en dit kan aantonen middels een college-kaart, OV-jaarkaart o.i.d. kan in aanmerking komen voor een korting van maximaal € 25,00. Deze korting wordt niet automatisch verstrekt maar dient bij de desbetreffende afdeling te worden aangevraagd.

  Gezinskorting
  Wanneer van een gezin meer dan twee (2) gezinsleden lid zijn van VV Maarssen geldt de navolgende kortingsregeling: het 3de (= "goedkoopste") gezinslid: 50% korting, vanaf het 4de gezinslid: 100% korting (gratis lidmaatschap).

  U-Pas korting
  Leden met een geldige U-pas kunnen gebruik maken van een contributie kortingsregeling. Klik op het logo voor meer informatie omtrent de U-pas regeling. Indien u de contributie wilt betalen met de U-Pas dient u dit zélf aan te vragen bij onze afdeling contributie. Dit kan schriftelijk via:

  VV Maarssen
  T.a.v. afd. Ledenadministratie
  Postbus 1232
  3600 BE   Maarssen
  of via contributie@vvmaarssen.nl

  De vergoedingen verschillen per gemeente hieronder ziet u de vergoedingen van de diverse gemeentes.

   

  Stichtse Vecht

  Utrecht

  de Bilt

  Ijsselstein

  Houten

  4 t/m 11 jaar

  275,00

  275,00

  275,00

  275,00

  225,00

  12 t/m 17 jaar

  325,00

  325,00

  325,00

  325,00

  225,00

  18 jaar en ouder

  100,00

  120,00

  100,00

  100,00

  100,00


  Indien een deel van de vergoeding reeds aan andere activiteiten besteed is, wordt het verschil alsnog aan u gefactureerd. Zodra er op dit gebied nieuwe richtlijnen komen, zullen wij de regeling indien noodzakelijk aanpassen.

  Sporten via het Jeugdfonds Sport & Cultuur
  Het Jeugdfonds is specifiek bedoeld voor kinderen van 4 tot en met 17 jaar waarvan de ouders het sporten niet kunnen betalen.

  Het Jeugdfonds betaalt de contributie (maximaal 225 euro) voor deze kinderen. Ook kan het resterende bedrag worden ingezet voor kleding / attributen (maximaal 100 euro).

  De norm die de gemeente hiervoor hanteerd is:
  - Sociaal Minimum, aan te tonen met het bezit van een U-pas
  - Statushouder / registratie Schuldsanering (WSMP)

  Door gebruik te maken van het Jeugdfonds, kan het budget van de U-pas beschikbaar blijven voor schooluitstapjes, studiemateriaal of eventueel een tweede sport.

  Voor volwassenen (18 jaar en ouder) is de U-pas wel geschikt voor de contributie.

  Een aanvraag kan ook worden ingediend via de website van de gemeente:

  Overige kortingen
  Wanneer u meent op basis van een zware blessure of een andere reden recht te hebben op vermindering dan wel kwijtschelding van de contributie, dient u dit z.s.m. te melden aan de penningmeester via penningmeester@vvmaarssen.nl (de penningmeester is de enige die over deze kortingen kan beslissen). Het niet reageren op herinneringen en aanmaningen kan er toe leiden dat uw claim niet gegrond wordt verklaard en u de volle contributie verschuldigd bent.

  Coulanceregeling m.b.t. blessures
  Indien u tijdens het seizoen geblesseerd raakt hebben wij een coulanceregeling wat betreft de contributie. U raakt b.v. geblesseerd in oktober en kunt de rest van het seizoen niet meer voetballen vervalt de contributie voor de 2e seizoenshelft. Uw lidmaatschap zetten wij tijdelijk op non-actief waardoor automatisch niet meer kunt deelnemen aan wedstrijden. Raakt u geblesseerd in de 2e seizoenshelft heeft u uiteraard geen recht op restitutie van de contributie aangezien u dan al wedstrijden heeft gespeeld of traningen heeft genoten.

  Uitschrijven als lid van VV Maarssen
  U kunt zich enkel en alleen via onze website uitschrijven als lid van vv Maarssen. Uitschrijven op andere manieren zijn niet geldig en worden niet door ons in behandeling genomen. Bij uitschrijvingen na 1 juli voorgaand aan het nieuwe seizoen zijn kosten verbonden.

  Hoe kunt u de ledenadministratie bereiken
  E. contributie@vvmaarssen.nl
  T. 0900-8862 (0,20 per gesprek, ma t/m vrijdag van 10.00 tot 17.00 uur)

  Bankgegevens VV Maarssen
  IBAN: NL55INGB0000526128 t.n.v. VV Maarssen (vermeld bij betaling altijd uw lidmaatschapsnummer/naam spel(st)er.