• Coronaprotocol VV Maarssen

  We gaan weer langzaam opstarten richting een nieuw voetbalseizoen. Vanwege het coronavirus (COVID-19) en bijbehorende overheidsmaatregelen zijn er ook bij VV Maarssen speciale regels waar we ons allemaal aan moeten houden.

  Ten eerste houden we ons aan de algemene basisregels:

  • Houd anderhalve meter afstand (18 jaar en ouder).
  • Bij ziekteverschijnselen niet naar de club komen (en een coronatest laten afnemen). Dat geldt ook als iemand in je huishouden besmet is of verschijnselen vertoont.
  • Regelmatig handen wassen.
  • Hoesten, niezen of kuchen in de elleboog.
  • Geen handen schudden.
  • Vermijd drukte.

  Daarnaast zijn de volgende regels bij VV Maarssen van kracht:

  • Eenrichtingsverkeer: aankomst via de hoofdingang bij veld 11 en vertrek via de uitgang bij tennisclub Luck Raeck. Er staan duidelijke borden - zie bijgaande foto.
  • Volg de aangegeven looproutes.
  • Op de tribune, op het terras en in de kantine mag je alleen zitten en niet staan.
  • In de kantine en op het terras is het niet toegestaan tafels en stoelen te verplaatsen. Iets bestellen en buiten nuttigen is wel toegestaan. Hierbij geldt zoals altijd: alcoholische dranken alleen binnen de grenzen van het terras.
  • In de kantine en op het terras is het toegestaan dat twee personen van 18 jaar en ouder binnen anderhalve meter aan één tafeltje zitten.
  • In de kantine zijn speciale jeugdtafels gemaakt, waaraan jeugd tot 18 jaar bij elkaar kan zitten. Deze tafels kunnen ook gebruikt worden door mensen uit één huishouden. Hierbij dienen de 18-plussers apart te blijven van de 18-minners.
  • Bij bestellingen in de kantine, de uitgezette route volgen en anderhalve meter afstand houden. Doe zoveel mogelijk bestellingen gezamenlijk en niet ieder afzonderlijk.
  • Volg de instructies van het kantinepersoneel en overige handhavers.
  • Op het gehele complex mogen maximaal 250 toeschouwers aanwezig zijn. Dit aantal is exclusief kaderleden, officials, vrijwilligers en spelers. Wanneer het maximum aantal toeschouwers is bereikt, wordt toegang tot het complex geweigerd.
  • In de commissiekamer en bestuurskamer mogen niet meer dan zes mensen aanwezig zijn. Zorg bij vergaderingen voor goede ventilatie (ramen open).
  • Het is niet toegestaan met meer dan 1 persoon in het ballenhok te zijn. Kom dus ruim op tijd om je spullen voor de training te verzamelen.
  • Geforceerd stemgebruik of zingen is niet toegestaan op het sportcomplex.
  • Neem je eigen bidon gevuld mee naar de training en wedstrijd.
  • Voor senioren geldt dat ook in de kleedkamer en douches de anderhalve meter afstand gehouden moet worden. Er zal dus gefaseerd omgekleed en gedoucht moeten worden. Maximaal acht spelers tegelijkertijd in de kleedkamer bij senioren.
  • Voor spelers (zowel thuis- en uitteams zijn GEEN kleedkamers beschikbaar.
  • In de dug-out moeten volwassenen anderhalve meter afstand houden. Trainers en leiders mogen niet plaatsnemen in de dug-out.
  • Schud geen handen op het veld. Raak elkaar niet aan ter begroeting (ook geen elleboog).

  Aanvullingen per 26 september 2020:

  • Op ons sportpark is er overal eenrichtingsverkeer. Het is voor alle bezoekers en gebruikers verplicht deze regel te volgen.

  • Wij laten tot nader order geen uitpubliek toe bij seniorenwedstrijden. Bezoekende clubs wordt dringend verzocht geen publiek mee te nemen.

  • Stoelen in de kantine bezet? Dan kunt u niet de kantine in. We laten pas weer mensen toe als er weer plek is om te gaan zitten.

  • Ook op terras moeten alle mensen zitten op de beschikbare stoelen. Als er geen stoelen meer zijn, kunt u uitwijken naar de tribune.

  • In de kantine is het verplicht om een consumptie te nuttigen. De kantine is in coronatijd geen wachtruimte of ontmoetingsplek voor teams.

  • We adviseren bezoekers om vooraf het weerbericht te checken en eventueel een paraplu en/of regenkleding mee te nemen. Bij regen kan er in de kantine niet geschuild worden.

    

  Er is in Nederland vooralsnog geen mondkapjesplicht. Maar een mondkapje is wel nodig als de anderhalve meter afstand niet realiseerbaar is. Daarom dragen we een mondkapje als je met personen buiten je huishouden in één vervoersmiddel naar een uitwedstrijd gaat.

  Het zijn veel regels en daar zullen we allemaal aan moeten wennen. Toch willen wij jullie met klem verzoeken de regels in acht te nemen, instructies van vrijwilligers op te volgen, elkaar aan te spreken en bovenal je gezond verstand te gebruiken. We moeten het samen doen. Zo kunnen we ons geliefde voetbalspel blijven spelen!