• VV Maarssen is op zoek naar een nieuwe voorzitter

  VV Maarssen is een grote vereniging met een rijke historie en een veel-belovende toekomst.

  Met 900 leden is VV Maarssen een club met een stevige binding met het dorp. De club bevindt zich op een belangrijk kruispunt in haar bestaan. Met o.a. een ambitieuze en succesvolle selectie en een stabiel grote jeugdafdeling is de basis solide.

  We staan aan de vooravond van een grote herindeling van het sportpark wat voor VV Maarssen volledige nieuwbouw betekent. We willen deze nieuwbouw aangrijpen als drijfveer om de kwaliteit en het plezier voor onze leden nog verder te verbeteren.

  Met een deels vernieuwd bestuur gaan we deze boeiende en belangrijke fase in. Om het bestuur te completeren zijn we op zoek naar een nieuwe voorzitter.

  Kernwoorden zijn: ervaring met bestuursfuncties, humor, communica-tief vaardig, intrinsieke motivatie en affiniteit met VV Maarssen.

  Wat wij te bieden hebben is een nieuw te realiseren beleidsplan welke simpel en ambitieus is. Toekomst gericht met een nieuwe accommodatie als speerpunt. Gezellige en functionele vergaderingen binnen het bestuur met wederzijdse waardering.

  Uw taken:

  • Draagt er, samen met de overige bestuursleden, zorg voor voor het opstellen en uitvoeren van het verenigingsbeleid.
  • Leidt de vergaderingen van het Dagelijks Bestuur.
  • Maakt deel uit van het Algemeen Bestuur.
  • Vergadert een keer per maand met het Dagelijks Bestuur.
  • Vergadert een keer per maand met het Algemeen Bestuur.
  • Heeft de leiding in de jaarlijkse ALV.
  • Heeft tweemaal per jaar overleg met de overige commissies binnen VV Maarssen.
  • Vertegenwoordigt de vereniging naar buiten (o.a. gemeente, KNVB, andere verenigingen).
  • Regie houden bij de realisatie van de nieuwe accommodatie.
  • Is (mede)verantwoordelijk voor de realisatie van het beleidsplan.
  • Promoot de vereniging positief.
  • Is aanwezig en aaspreekbaar, toont aandacht, brengt mensen bij elkaar en tracht conflicten op te lossen waar nodig.

  Uw verantwoordelijkheden:

  • Legt minimaal 1 maal per jaar verantwoording af aan de leden van de vereniging.
  • Neemt verantwoordelijkheid voor de juiste uitvoering van statuten, huishoudelijk reglement, aangegane en te sluiten contracten.
  • Coordineert de WBTR.

  Voor interesse kunt u een mail sturen naar bestuur@vvmaarssen.nl of neem contact op met Edwin Groeneveld via 06-55507080.